DESIGNATELIERET

Mozartsvej 17, kld. | 2450 København SV

mail@designatelieret.dk

Linda + 45 22 87 01 03 eller Zita + 45 29 70 02 44


GRAFISK DESIGN OG PRODUKTIONGRAFISK DESIGN OG PRODUKTION

artG leverer eller optimerer din grafiske identitet – logo, tryksager og anden visuelle kommunika-tion – udfra dine behov og ønsker.

artG samarbejder især med små virksomheder

og organisationer og er særlig god til at hjælpe nye iværksættere i gang.UNDERVISNING

artG danner rammen for foredrag og udbyder værkstedsbaseret undervisning inden for

de områder, artG selv arbejder kommercielt med – nemlig stencilart, gra­fisk produktion og markedsføring.STENCIL ART

artG tilbyder original stencilart indendørs,

hvor skiltemalerens faglighed kombineres med portrætmalerens sans for karrakteristika, grafikerens kreativitet, grafittimagerens frækhed og indretnings­arkitektens viden om boligindretning.

Mere om stencil art LOGO DESIGN

Vi specialdesigner kvalitets-logoer, der matcher din virksomhed og appelerer til dine kunder – nu og i fremtiden.

Logodesignet er bæredygtige og kan udvikle sig i takt med din virksomhed, forstærke din position på mar­kedet og tiltrække de rette kunder.

Det er vigtigt, at vi lærer dig og din virksomhed, dine kunder og konkurrenter at kende, så vi kan skabe et logo, der sender de helt rigtige signaler om dig og din virksomhed.


artG/Designatelieret

Mozartsvej 17, kld.

2450 København SV


info@artg.dk


Mobil: + 45 29 70 02 44


www.artG.dk    


Copyright @ All Rights Reserved